onze focus

1. het doorontwikkelen van dit digitale platform:Amstelkwartiermakers.nl, waarin we starten met een agenda van alle activiteiten in de buurt, een interactieve kaart en een informatierubriek. Het organiseren en het bijhouden en controleren van content is dé uitdaging en zal een vaste wekelijkse taak zijn, waar we ook een webredacteur voor in willen huren. We realiseren ons dat het onderhoud van de content, up-to-date en relevant, op dit platform de grootste uitdaging is! En samenwerken met bestaande platforms in de stad. We hebben geen fysiek buurtcentrum: hotels, horeca, ondernemers, verenigingen en bewoners bieden hun ruimtes aan voor allerlei activiteiten en bijeenkomsten in de wijk. Wij zien het platform als onze digitale ontmoetingsplek voor alle betrokkenen.

2. het ondersteunen van een breed scala aan activiteiten in de buurt als: de jaarlijkse Buurt BBQ (laatste weekend van de schoolvakantie), het Kunstfestijn met en door kunstenaars uit de buurt in de zomer, de jaarlijkse Kerstmarkt, wekelijks Buren en Boeren (‘s zomers in Amstel Glorie en ‘s winters in QO), frequent de buurtkrant Kwartier aan de Amstel.

3. Initiatieven van bewoners en bedrijven ondersteunen en initiëren: bijvoorbeeld om een (biologische) weekmarkt te ontwikkelen na opening van het grote deel van het park en bijvoorbeeld een initiatief om nieuwe bewoners welkom te heten met een ‘goodiebag’ met daarin attenties van bedrijven in het gebied, voucher voor rondleiding in de buurt en de vraag lid te worden van AKM.

4. bijdragen aan de veiligheid in de wijk door samenwerking met politie, handhavingsdiensten, havenpolitie. Samenwerken met verschillende diensten van de Gemeente o.a. in visieontwikkelingen voor de 2e en 3e fase ten aanzien van voorzieningen als scholen, winkels en eerstelijnszorg.

Huidige gebiedsmarkering door AKM gehanteerd: