Gebiedsplannen 2020: met focus samen bouwen aan de buurt

9 oktober 2019

Elk jaar maakt het stadsdeel voor elk gebied een gebiedsplan. Hierin staan de extra projecten, bovenop de reguliere inzet, om de buurten te verbeteren.

Voor 2020 leggen we onder andere de focus op de volgende opgaven:

  • Oud-Oost: Dapperbuurt en thema Overlast en Veiligheid
  • Oostelijk Havengebied, Indische Buurt: Sumatraplantsoen en thema Verduurzaming woningen
  • IJburg, Zeeburgereiland: Diemerpark en thema Jeugd
  • Watergraafsmeer: Betondorp en thema Klimaat en Duurzaamheid

Per gebied heeft het dagelijks bestuur maximaal zes focusopgaven vastgesteld. Door te focussen op projecten die horen bij deze opgaven kunnen we tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.

Op de website www.onsgebied.nl vindt u de gebiedsplannen en focusopgaven. Hier kunt u ook reageren, bijvoorbeeld als u tips hebt, mee wil doen bij de uitwerking van plannen, of als u een idee hebt dat bij een focusopgave past. De gebiedsplannen voor 2020 worden in december vastgesteld. Op www.onsgebied.nl kunt u daarna volgen hoe het gaat met de uitvoering van de plannen.

Nieuw: Buurtbouwen

Naast de gebiedsplannen komt er in een andere vorm meer ruimte voor bewoners en ondernemers om mee te beslissen wat er in hun buurt gebeurt. In het voorjaar van 2020 introduceren we ‘Buurtbouwen’, een budget dat vrij te besteden is binnen de kaders van de gebiedsagenda’s 2019 – 2022. Bewoners en ondernemers bepalen samen de prioriteiten en welke projecten het beste daaraan bijdragen. Zo krijgen bewoners en ondernemers meer zeggenschap over wat er in hun buurt gebeurt en kunnen ze gericht bouwen aan hun buurt. Meer informatie volgt begin 2020.

Overigens kunt u altijd bij het stadsdeel aankloppen als u een idee of initiatief hebt voor uw buurt. Neem contact op met uw gebiedsmakelaar. Contactgegevens en meer informatie over wat er in uw buurt gebeurt, vindt u op www.amsterdam.nl/buurten.