Over Amstelkwartiermakers

Wij zijn de Vereniging Amstelkwartiermakers! Wij willen in ons gloednieuwe woongebied bewoners, bedrijven en bezoekers welkom heten, hun betrokkenheid onderling faciliteren en vergroten, hen verbinden via activiteiten en informatie.

In 2017 is de Vereniging Amstelkwartiermakers (AKM) opgericht na een fase van pionieren in dit gloednieuwe woongebied. Ieder kwartaal openen nieuwe complexen hun deuren en de uitdaging is, bewoners en bedrijven zich welkom te laten voelen, de betrokkenheid onderling te faciliteren, hen te verbinden via activiteiten en informatie en hen toegang geven tot de agenda van de buurt.

Zo willen we ook toegang versimpelen naar informatie over onze gebiedsontwikkeling, zowel basisinformatie van de gemeente als ontwikkelingen bij de projectontwikkelaars.

En dat willen we doen zodat er in de komende 10 jaar niet alleen een bouwkundig prachtig ontwikkeld gebied is, maar dat bewoners en ondernemers er ook heerlijk wonen en werken en elkaar en samenwerkingspartners als de gemeente weten te vinden.

Wij willen goed worden in het ontvangen en verbinden van nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers. Sociale samenhang gaat niet per definitie vanzelf in een gebied waar werkelijk alle bewoners ‘nieuwe ‘bewoners zullen zijn.

Leefbaarheid in de brede zin van het woord is daarbij het belangrijkste doel in ons gebied met een onderscheidende identiteit:

  • water,
  • stad ontmoet platteland,
  • circulariteit en duurzaamheid,
  • geschiedenis als Zuidergasfabriek en Bijlmerbajes…